ต่างชาติขายต่อ

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันซื้อ 3,246.62 ล้านบาท

บัญชีบล.ซื้อ 153.89 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 7,237.94 ล้านบาท

รายย่อยซื้อ 3,837.43 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม 74,686.23 ล้านบาท