กระแทกแรงส์แรงขาย PTTEP ไส้แตก สถาบันถอนตัวไม่รับ รายย่อยรับให้ PTTEP ฟลอร์ท้ายตลาด

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันขาย 12,719.83 ล้านบาท

บัญชีบล.ซื้อ 957.57 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 3,995.82 ล้านบาท

รายย่อยซื้อ 15,758.08 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม 103,623.75 ล้านบาท