CCP โชว์กำไรปี62 64.15 ลบ. จ่ายปันผล หุ้นละ0.01 บาท

CCP  เผยผลประกอบการปี 62 รายได้รวม 2,645 ล้านบาท กำไรสุทธิ 64.15 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลหุ้นละ0.01 บาท มองอุตสาหกรรมคอนกรีตปี 63 แนวโน้มดี ชูกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ  ปรับโมเดลธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ เพิ่มความสามารถการทำกำไร พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คอนกรีตสำเร็จรูป รองรับงานโครงสร้างพื้นฐานและงาน Landscape รักษา Backlog 1,700 ล้านบาท ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10%

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) เปิดเผยว่า ผลประกอบการปี 62 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 2,645 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164 ล้านบาท หรือ 6.6%จากปีก่อนที่มีรายได้ 2,481 ล้านบาท ปี 62 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 64.15 ล้านบาท พลิกเป็นกำไรจากที่ปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ 70.62 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆกลุ่ม โดยกลุ่มรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 7.8% เนื่องมาจากปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปของโครงการภาครัฐและเอกชนสูงขึ้น และการพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ส่งผลให้ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับกลุ่มรายได้จากการให้เช่าและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 113.9% สาเหตุจากการให้เช่าและบริการรถขนส่งสินค้าประเภทคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete) อีกทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บมจ.สมาร์ทคอนกรีต (SMART) ปรับตัวดีขึ้นมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอจ่ายปันผลเป็นเงินสดแก่ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 44.6% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย(งบเฉพาะกิจการหรือ คิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมจำนวนเงิน 27.68 ล้านบาท โดยเตรียมเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป

นายอาทิตย์ กล่าวต่อไปถึงความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตปีนี้มีแนวโน้มดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนงานโครงสร้างพื้นฐาน โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เริ่มทยอยดำเนินงานก่อสร้าง อีกทั้งยังมีโครงการของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต่างๆ ที่มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานถนน งานอาคารสำนักงาน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว

แผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้  บริษัทจะมุ่งเน้นการปรับโมเดลธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete) เนื่องจากเทรนด์การก่อสร้างในปัจจุบันใช้ระยะเวลาที่สั้นลง ต้องปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะมุ่งเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมและคล่องตัว เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มความสามารถในการทำกำไร

ด้านสินค้า Precast ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกสินค้านวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง รองรับงานโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ งานถนน งานสะพาน ซึ่งมีความต้องการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคตะวันออก

ปัจจุบันบริษัทมี Backlog ประมาณ 1,700 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในระยะเวลา 1 ปีครึ่งแบ่งเป็นการรับรู้รายได้ภายในปีนี้ 60% โดยบริษัทจะทยอยประมูลงานเข้ามาเพิ่มอีกในอนาคต เพื่อรักษาระดับมูลค่างานในมือ (Backlog) ไว้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านบาทในทุกขณะ ซึ่งในปีนี้บริษัทตั้งงบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไว้ที่ประมาณ 60 ล้านบาท   สำหรับเป้าหมายการเติบโตปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ประมาณ 2,800 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นประมาณ 10% สัดส่วนรายได้มาจากงานภาครัฐ 80% และภาคเอกชน 20%