UAC ย้ายกระดานเทรด SET วันนี้ หวังเพิ่มสภาพคล่อง – นักลงทุนสถาบัน พร้อมลุยโรงไฟฟ้าชุมชน


 บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) ตอกย้ำความแข็งแกร่ง ย้ายเข้าเทรดใน SET วันนี้ (19 ก.พ.63) ปูทางนักลงทุนสถาบันทั้งใน-นอกประเทศ เพิ่มสภาพคล่อง สร้างเสถียรภาพให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้าน CEO “ชัชพล ประสพโชค” เดินหน้า ประกาศแผน 4 ปี (2563-2566) ลุยลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชน และต่อยอดธุรกิจเทรดดิ้งเจาะตลาด CLMV หนุนรายได้ปี 2566 แตะระดับ 5,000 ล้านบาท

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้ย้ายเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันนี้ (19 ก.พ.63) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จากเดิมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้เชื่อว่าการย้ายไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มากขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าลงทุนของนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงยังเป็นการเพิ่มเสถียรภาพให้กับบริษัทฯ และหุ้นของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ UAC ซื้อขายในตลาด mai เรามีความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจในทุกด้าน มีการลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจ ในการสร้างการเติบโตขององค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยจะเห็นได้จาก ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจาก 767 ล้านบาทในปี 2010 เป็นกว่า 2,800 ล้านบาทในปี 2019 และเรามีการปันผลต่อเนื่องทุกปีคิดเป็นมูลค่ารวม 571 ล้านบาทในระยะเวลา 10 ปี นอกจากนี้การที่ UAC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน ในกลุ่ม mai 4 ปีติดต่อกัน และยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของ IOD และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงทิศทางการทำธุรกิจของ UAC ได้เป็นอย่างดี