BAM ผนึก Design Connext - Baania ขยายเครือข่ายธุรกิจอสังหาฯ ครบวงจร

BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ของไทย รุกขยายเครือข่ายธุรกิจอสังหาฯ จับมือ Design Connext แพลตฟอร์มผู้ช่วยเจ้าของบ้านเพื่อสร้างและรีโนเวทบ้านได้อย่างตรงใจ ด้วยผู้ออกแบบที่เหมาะสม ธุรกิจที่บ่มเพาะโดย Nexter Incubator (เน็กซเตอร์ อินคิวเบเตอร์พร้อมด้วย Baania ผู้นำแพลตฟอร์ม Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาส และสร้างรายได้ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน    

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชนหรือ BAM กล่าวว่า ในปี 2565 BAM มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และสร้างรายได้ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของทั้ง 3 บริษัท ระหว่าง BAM กับ Design Connext (ดีไซน์ คอนเน็กซ์และบริษัท  บาเนีย (ประเทศไทยจำกัด หรือ Baania จะใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดย BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีทรัพย์สินรอการขายประเภทต่าง  อาทิ บ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า อยู่ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 22,000 รายการ  มูลค่ากว่า 67,000 ล้านบาท

สำหรับขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ Design Connext (ดีไซน์ คอนเน็กซ์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมผู้ออกแบบทั้งสถาปนิก อินทีเรียร์ดีไซด์ ภูมิสถาปนิก และผู้รับเหมาไว้มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 2,500 ราย จะนำเสนอบริการด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอก รวมถึงงานสถาปัตยกรรมภายในพร้อมกับจัดทำรายละเอียดการใช้วัสดุและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้า BAM ขณะที่Baania ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนา Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย จะให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ทรัพย์สินรอการขายของ BAM โดยใช้ Platform ของ Baania เพื่อการจัดกลุ่มการประเมินราคาทรัพย์ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคา ความน่าสนใจ สภาพแวดล้อม รวมถึงข้อมูลอื่นๆเพื่อให้ BAM นำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาด การขาย รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซื้อพอร์ตจากสถาบันการเงิน

นางสาวอัญชนา วัลลิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทยจำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสร้างความร่วมมือกับ BAM ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย เนื่องจากจะเป็นการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data ) ปัญญาประดิษฐ์ ( AI : Artificial Intelligence ) และ ระบบประมาณราคาอัตโนมัติ ( Bestimate ) ที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรก ในกระบวนการทำงานตั้งแต่การคัดเลือกทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การตั้งราคาเสนอขายที่เหมาะสมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบประมาณราคาอัตโนมัติ และใช้Intelligence Platform ในการนำเสนอทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่สนใจซื้อทรัพย์สินรอการขายจาก BAM และเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดเวลา และต้นทุน ในการดำเนินการ พร้อมเสริมศักยภาพทีมงานให้ดียิ่งขึ้นนางธฤษวรรณ บัวมาศ Design Connext Business Team Lead (ผู้บริหาร ดีไซน์ คอนเน็กซ์) กล่าวว่าDesign Connext เป็น Matchmaking Platform แพลตฟอร์มในการจับคู่เจ้าของบ้านกับผู้ออกแบบที่เหมาะสม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและผลงานของ สถาปนิก อินทีเรียร์ดีไซด์ ภูมิสถาปนิก และผู้รับเหมาไว้เพื่อช่วยให้คนที่ต้องการอยากมีบ้าน ได้เจอผู้ออกแบบที่เหมาะสม ทั้งสไตล์ งบประมาณ รวมถึงความต้องการส่วนตัวต่างๆ โดยที่ Design Connext จะทำหน้าที่เป็นเป็นตัวกลาง และคอยดูแลในภาพรวมให้การทำงานระหว่างผู้ออกแบบและเจ้าของบ้านให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น ในครั้งนี้เราได้ผนึกกำลังกับBAM เพื่อสร้างความร่วมมือในการออกแบบและปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายของ BAM รวมถึงเพิ่มโอกาสในการให้บริการของผู้ออกแบบบนแพลตฟอร์มที่อยู่ในเครือข่ายของ Design Connext ซึ่งถือว่าความร่วมมือกับ BAM ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้งสองฝ่าย

สำหรับความร่วมมือของ BAM กับ Design Connext ในครั้งนี้ เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการขายทรัพย์สินรอการขาย ทั้งนี้ ทาง BAM จะนำแบบการปรับปรุงบ้านที่ Design Connext ออกแบบ พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายนำเสนอให้กับลูกค้าบนแพลตฟอร์มของ BAM ซึ่งจะเป็นทางเลือกและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเมื่อมาซื้อทรัพย์สินรอการขายของ BAM

ทางเราเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้ทั้งสองฝ่าย รวมถึงช่วยตอกย้ำการรับรู้ในแบรนด์ Design Connext “ ช่วยให้คุณมีบ้านที่ใช่ ในสไตล์ที่เป็นคุณ  อีกด้วย ลูกค้าที่สนใจใช้บริการออกแบบบ้านพร้อมบริการก่อสร้าง และบริการรีโนเวทบ้านของ Design Connext สามารถดูรายละเอียดของบริการได้ที่ www.designconnext.com หรือแอดไลน์ @dconnext