ผู้บริหาร โอเกีย เอซ่า จากนอร์เวย์ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า “บีซีพีจี”

นายภูวดล สุนทรวิภาต ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ในโอกาสที่ผู้บริหารจากโอเกีย เอซ่า บริษัทขุดเจาะน้ำมันชั้นนำของประเทศนอร์เวย์ นำโดย นายสเวน ลิกเนส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบีซีพีจี ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา