EXIM BANK จับมือ บสย. ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการครบวงจรแก่ SMEs

EXIM BANK จับมือ บสย. ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการครบวงจรแก่ SMEs ไทยเสริมสภาพคล่องและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดการค้าโลกยุค Next Normal

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเปิดโครงการ The S1 Project (SME One) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และ บสย. เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการยกระดับการให้บริการและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมบริการอื่นๆ ครบวงจร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs ไทยในตลาดโลกยุค Next Normal ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565