DMT แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่แต่หน้าเก่าของบมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จากเดิมรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นับเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ของ DMT โดยนายธานินทร์ พานิชชีวะ อดีตกรรมการผู้จัดการขยับขึ้นนั่งแท่นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อขับเคลื่อนทุกมิติให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กร เตรียมจับตาชมผลงานใหม่ของพี่เบิ้มแห่งทุ่งดอนเมืองกันได้เลยจ้า