ทีเอ็มบีธนชาต ผนึก IFC ลงนามความร่วมมือในการออกตราสารหนี้ เพื่อความยั่งยืนทางทะเล (Blue Bond) ครั้งแรกในไทย

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) และ นายมัคทาร์ ดิออป กรรมการผู้จัดการ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) สมาชิกและหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กลุ่มธนาคารโลก ร่วมลงนามในข้อตกลงการสนับสนุนเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนทางทะเลของประเทศไทย ผ่านการออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนทางทะเล (Blue Bond) โดยทีเอ็มบีธนชาตเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนทางทะเลในประเทศไทย สำหรับการลงทุนในครั้งนี้ IFC จะเข้าจองซื้อตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนทางทะเลดังกล่าว ในจำนวนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ทีเอ็มบีธนชาตสามารถขยายขอบเขตการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยให้ลูกค้าของธนาคารในโครงการที่พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนทางทะเต่าง ๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ของทีเอ็มบีธนชาตใการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยพิธีลงนามดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา