มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เปิดตัว หนังสือสัจธรรมชีวิต

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เปิดตัว หนังสือสัจธรรมชีวิต  คู่มือเตรียมความพร้อม กายใจ และครอบครัว ก่อนและหลัง ลมหายใจสุดท้าย ศาตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ศาตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว "หนังสือสัจธรรมชีวิต”  ซึ่งเกิดจากความริเริ่มของ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กับฝ่ายสงฆ์ โดยได้รับพระเมตตาจาก  เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ให้คติธรรม สัจธรรมชีวิต เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน  รวมถึงแพทย์และบุคลากรสาธาณสุข ได้เข้าใจพิธีการทางศาสนาสำหรับผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตหรือเสียชีวิตแล้ว และมีเนื้อหาที่เป็นหลักสูตรวิชาทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อให้เข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในระยะสุดท้ายและเมื่อเสียชีวิตแล้ว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ญาติพี่น้องและมิตรสหายของผู้ป่วยและผู้วายชนม์ 


หนังสือสัจธรรมชีวิต เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการตู้สะพานบุญ เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งมีการเปิดตัวโครงการตู้สะพานบุญ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 มีจำนวนโรงพยาบาลที่รับมอบตู้สะพานบุญทั้งสิ้น 98 แห่ง ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สมเด็จพระวันรัต ดำริแนะนำให้มีหนังสือสัจธรรม ที่เป็นคู่มือแนะนำเตรียมพร้อม กายใจ และครอบครัว ก่อนและหลัง ลมหายใจสุดท้าย จึงได้เริ่มมีการดำเนินการรวบรวมข้อมูมาตั้งแต่ ปี 2561 จนเสร็จสมบูรณ์ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ โครงการตู้สะพานบุญได้รับมอบอีก 2 ครั้งคือ เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 32 โรงพยาบาล และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 อีก 98 โรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 228 โรงพยาบาล 

หนังสือ “สัจธรรมชีวิต” นับเป็น “ความจริงของชีวิต” ที่ว่า “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” ไม่มีใครหลุดพ้นสิ่งเหล่านี้ได้ ทำให้ทุกคนต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นคู่มือการเดินทางถึงปลายทางของชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างงดงาม นอกจากจะสนับสนุนการบริจาคอวัยวะตนซึ่งเป็นมหาทานครั้งสุดท้าย และเตรียมความพร้อมทางกฎหมายให้เกิดความสงบสุขในครอบครัวหลังจากไปแล้ว ยังทำให้ผู้อ่านเกิดความสงบจิตใจในช่วงบั้นปลายของชีวิตในที่สุด ซึ่งภายในเล่ม ได้รับการออกแบบรูปเล่มในโทนสีพาสเทล จัดพิมพ์อย่างสวยงามน่าอ่าน จำนวน 148 หน้าสี่สี โดยเนื้อหาประกอบด้วย ภาค 1 เมื่อเข้าใกล้วาระสุดท้าย  ภาค 2 กฎหมายเกี่ยวกับความตาย (ก่อนเสียชีวิต)  ภาค 3 พิธีศพ ภาค 4 กฎหมายเกี่ยวกับความตาย (หลังเสียชีวิต) และภาคผนวก เกี่ยวกับ ความตายในพระพุทธศาสนา บทความทั้งหมดในหนังสือสัจธรรมชีวิต ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประพันธ์ ทั้งสงฆ์ ฆราวาส ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนและหลัง ลมหายใจสุดท้าย เช่น ชีวามิตร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น     ทั้งนี้  การจัดทำหนังสือสัจธรรมชีวิต ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯในการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์  โดยส่วนที่สำคัญ คือการดูแลชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจทางการแพทย์ ที่เชื่อมกับสังคม และการบูรณาการนี้ เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ในหลักสูตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ การออกหน่วยแพทย์อาสา ช่วยเหลือผู้ป่วย และช่วยภัยพิบัติ รวมไปถึงโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน หลักสูตรพระคิลานเวช เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตู้สะพานบุญเพื่อวาระสุดท้าย  

ทั้งนี้ หนังสือสัจธรรมชีวิต จะจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ ศูนย์มะเร็ง ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หน่วยราชการและวัด เป็นต้น  จำนวนรวม สำหรับการจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 คือ 15,000 เล่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สำหรับผู้ที่สนใจเนื้อหาของหนังสือสัจธรรมชีวิตสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://www.ggm.or.th หรือ ถ้าต้องการหนังสือหรือร่วมบริจาคสนับสนุนจัดพิมพ์เพิ่มเติม สามารถบริจาค(ลดหย่อนภาษี 1 เท่า) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

1. การรับบริจาคผ่าน e-donation โดยใช้ application scan QR code (ตามภาพที่ 1)  โดยจะสามารถออกใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีตามกฎหมายได้เองโดยอัตโนมัติ

2. โอนเงินทางบัญชีกระแสรายวัน  ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ เลขที่บัญชี  0988539732  ชื่อบัญชีโครงการหนังสือสัจธรรมชีวิต โดยถ้าท่านต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี  กรุณาส่งหลักฐานโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ผู้รับ ทาง google form หรือ scan QR code (ภาพที่ 2) ด้านล่าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inbox facebook page : มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (QR code (ภาพที่ 3 ) หรือ ที่เบอร์โทรศัพท์ ‭0620011554‬