ธ.ก.ส. ร่วมงาน Money Expo หาดใหญ่ ครั้งที่ 11

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 Money Expo Hatyai 2021 โดยมีนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมงาน โดย ธ.ก.ส นาผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เงินฝาก A-Savings เงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจาปลอดภาษี 24 เดือน ผลิตภัณฑ์สินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ และบริการต่าง ๆ มาเปิดให้บริการภายในงาน พร้อมรับของรางวัลและ ของที่ระลึกอีกมากมายเมื่อทาธุรกรรมที่บูธธ.ก.ส.ระหว่างวันที่3–5ธันวาคม2564 ณหาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา