สพพ. เข้าพบเอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทย

ฯพณฯ ท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และพันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและโครงการความร่วมมือระหว่างสองประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศที่ควบคุมได้มากขึ้น รวมถึงมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ ในโอกาสนี้ สพพ. ได้ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564