คปภ.ลงพื้นที่ช่วยเหลือด้านประกันภัย เคสอุบัติเหตุรถชน 27 คัน จ.โคราช

คปภลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือด้านประกันภัยแล้ว กรณีอุบัติเหตุรถชนกัน 27 คัน บนถนนมิตรภาพ โคราช

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันกว่า 30 คัน บนถนนมิตรภาพ หลักกิโลเมตร (กม.) ที่ 35-36 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เหตุเกิดจากรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ล้อ เฉี่ยวชนกับรถยนต์ 3 คัน โดยรถบรรทุกเทรลเลอร์กีดขวางจราจรบนถนนมิตรภาพ ทำให้การจราจรรถติดขัดเป็นเวลานานและได้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน โดยรถบรรทุกพ่วง 20 ล้อ ทะเบียนส่วนหัว 88-8483 นครราชสีมา ทะเบียนส่วนหาง 88-8484 นครราชสีมา เบรกไม่อยู่ได้พุ่งชนท้ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป็นเหตุให้รถทั้ง 2 ข้างทางได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ต่อเนื่องในครั้งนี้ 27 คัน และมีผู้บาดเจ็บ 3 ราย โดยไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ในเบื้องต้น ได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์บูรณาการร่วมกับสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงาน คปภภาค 4 (นครราชสีมาและสำนักงาน คปภจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ ตรวจสอบการทำประกันภัยพร้อมเร่งอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนติดตามรายงานความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม


ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภภาค 4 (นครราชสีมาและสำนักงาน คปภจังหวัดนครราชสีมา ว่ารถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ มี 27 คัน ได้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจไว้ 20 คัน จำนวน 20 กรมธรรม์ มีทุนประกันภัยความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกกว่า 42,000,000 บาทต่อครั้ง โดยแยกเป็นรถยนต์ที่ทำประกันภัยภาคสมัครใจประเภทต่าง  ไว้กับบริษัทประกันภัย ดังนี้

1. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชนรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1 และประเภท 3) จำนวน 5 คันกรมธรรม์ ประกอบด้วยกรมธรรม์เลขที่ 08913-63301/กธ/068188-30 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ,09411-64504/กธ/002112-10 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 16 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 16 มกราคม2565 ,14959-63108/กธ/105624-10 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 8 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ,04732-63102/กธ/010868-10 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 22 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และ 16107-64203/กธ/005817-10 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 5 ฉบับ มีวงเงินความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก รวม 5,000,000 บาทต่อครั้ง 

2. บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทยจำกัด (มหาชนรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท1) จำนวน 3 คัน 3 กรมธรรม์ ประกอบด้วยกรมธรรม์เลขที่ DM-70-63/TP0943 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 8 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ,DW-70-63/020341 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 36-70-64/001734 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 3 ฉบับ มีวงเงินความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก รวม 4,500,000 บาทต่อครั้ง  

3. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชนรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) จำนวน 2 คัน 2 กรมธรรม์ ประกอบด้วยกรมธรรม์เลขที่ 00- AV1-0031677-00000-2020-05 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และ 89-AV5-0036837-00000-2020-12 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 4 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 4 มกราคม 2565 ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 2 ฉบับ มีวงเงินความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก รวม3,500,000 บาทต่อครั้ง   

4. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชนรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 2+) จำนวน 2 คัน 2 กรมธรรม์ ประกอบด้วยกรมธรรม์เลขที่ 001010/6310/08993-7 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 3 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 3 ตุลาคม 2564 และ 001010/6402/06562 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 2 ฉบับ มีวงเงินความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก รวม 4,000,000 บาทต่อครั้ง  

5. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชนรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 3) จำนวน 1 คัน 1 กรมธรรม์ตามกรมธรรม์เลขที่ 00/2021-V0635652 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 มีวงเงินความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 600,000 บาทต่อครั้ง

6. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชนรับประกันภัยภาคสมัครใจ (ประเภท 1) จำนวน 1 คัน 1 กรมธรรม์ ตามกรมธรรม์เลขที่ 11002-107-210025050 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีวงเงินความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 5,000,000 บาทต่อครั้ง  

7. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชนรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) จำนวน 1 คัน 1 กรมธรรม์ตามกรมธรรม์เลขที่ 105-21-2104-004024 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 11 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2565 มีวงเงินความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาทต่อครั้ง 

8. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชนรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) จำนวน 1 คัน 1 กรมธรรม์ตามกรมธรรม์เลขที่ NVMI0000908656 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีวงเงินความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 5,000,000 บาทต่อครั้ง                                                                                                         

9. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชนรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 3) จำนวน 1 คัน 1 กรมธรรม์ตามกรมธรรม์เลขที่ 001D/MA02-21-209621 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์2565 มีวงเงินความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาทต่อครั้ง 

10. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด รับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) จำนวนคัน 1 กรมธรรม์ ตามกรมธรรม์เลขที่ BKD/VIP/20-004662 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 12 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 12 ธันวาคม 2564 มีวงเงินความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 5,000,000 บาทต่อครั้ง  

11. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทยจำกัด (มหาชนรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) จำนวน 1 คัน 1 กรมธรรม์ ตามกรมธรรม์เลขที่ 20-35533885 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 19 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคม 2564 มีวงเงินความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000 บาทต่อครั้ง 

12. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชนรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) จำนวน 1 คัน 1 กรมธรรม์ ตามกรมธรรม์เลขที่ M5891129-20RSR เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 8 พฤศจิกายน2564 มีวงเงินความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 5,000,000 บาทต่อครั้ง 

สำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้บาดเจ็บ 3 ราย ซึ่งขณะนี้เดินทางกลับบ้านแล้ว ทั้งนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชนได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสำรวจภัยเพื่อประเมินความเสียหาย และพร้อมที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากผลการสอบสวนเป็นที่ยุติแล้ว รวมทั้งได้เข้าไปอำนวยความสะดวกและรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลโดยตรงตามสิทธิประกันภัยภาคบังคับ (...) โดยผู้บาดเจ็บไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว โดยได้สั่งการให้สำนักงาน คปภจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมบูรณาการเพื่อให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วและเป็นธรรม ในเบื้องต้นได้ประมาณการความเสียหายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ อยู่ที่ 6,720,000 บาท


"สำนักงาน คปภขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุครั้งนี้ และพร้อมจะดูแลในด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาและทุกคน ควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย โดยเฉพาะการประกันภัยภาคบังคับ (...) และหากมีกำลังซื้อ ควรทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เพิ่มเติม โดยกำหนดวงเงินคุ้มครองให้เหมาะสมและสอดคล้องตามประเภทของการใช้รถ เพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่าง  ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภกล่าวในตอนท้าย