กองทุนซื้อจิ๊บ จิ๊บ

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันซื้อ 8.04 ล้านบาท

บัญชีบล.ซื้อ 1,392.77 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 1,091.68 ล้านบาท

รายย่อยขาย 309.12 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม  42,242.42 ล้านบาท