EXIM BANK จ่ายค่าสินไหมบริการประกันการส่งออกแก่ บจก. เจ้าจอมวานิช เหตุลูกค้าเบี้ยวรับมอบสินค้า

นายจารุพัฒน์ พานิชยิ่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์และปฏิบัติการรับประกันธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK) มอบสินไหมทดแทนจำนวน1,400,495.40 บาทให้แก่นางวิไลยพรรณวาณิชเศรษฐี(กลางกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจ้าจอมวานิชจำกัดผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายลูกค้าบริการประกันการส่งออกของEXIM BANK เพื่อชดเชยความเสียหายกรณีไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าส่งออกเนื่องจากสาเหตุผู้ซื้อในอินเดียปฏิเสธการรับมอบสินค้า EXIM BANK สำนักงานใหญ่