ย่อยขาย

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันซื้อ 548.70 ล้านบาท

บัญชีบล.ซื้อ 152.13 ล้านบาท

ต่างประเทศซื้อ 127.58 ล้านบาท

รายย่อยขาย 828.41 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม  39,911.31 ล้านบาท