สรปุตลาดหุ้นไทยประจำวันที่ 08-07-67

สรปุตลาดหุ้นไทยประจำวันที่ 08-07-67