“SMART” เปิดตัวแคมเปญ “ขยะแลกชุดผักสวนครัว” มุ่งแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง

บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SMART) ผู้นำด้านการบริหารนิติบุคคลในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 28 ปี และมีการบริหารโครงการทั่วประเทศกว่า 470 โครงการ ครอบคลุมหมู่บ้าน 356โครงการ และคอนโด 114 โครงการ ดูแลลูกบ้านมากกว่า 225,000 หลังคาเรือน หรือกว่า 570,000 คน ตอกย้ำอีกขั้นของความใส่ใจด้วยการสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับคอมมูนิตี้ของลูกบ้าน SMART ผ่านแคมเปญ ขยะแลกชุดผักสวนครัว ภายใต้โครงการ SMART Eco Caring Community ซึ่งเป็นแคมเปญพิเศษขานรับสิ่งแวดล้อมโลกที่ทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปี และนำรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลกลับมาพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนต่อไป 

คุณสปัญญ์ ปาลีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท SMART กล่าวถึงแคมเปญนี้ว่า “จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยปี 2566พบว่าประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 26.95 ล้านตัน หรือประมาณ 73,840 ตัน/วัน เฉลี่ยเท่ากับ 1.12 กิโลกรัม/คน/วัน SMART เป็นองค์กรที่ใส่ใจ และ ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้าน และคนไทยทุกคน เราจึงมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการขยะ โดย SMART ได้จัดแคมเปญ  ขยะแลกชุดผักสวนครัว ภายใต้โครงการ  SMART Eco Caring Community ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ลูกบ้านได้ตระหนักถึงเรื่องปัญหาขยะในครัวเรือน และร่วมส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่ทุกคนสามารถทำได้”

ปัจจุบันโครงการ SMART Eco Caring ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 400 โครงการ รวบรวมและคัดแยกขยะได้กว่า 200,000 กิโลกรัม ประเภทขยะหลักๆ เช่น ขยะพลาสติก ขวดแก้ว และอลูมิเนียม โดยรายได้จากการคัดแยกและจำหน่ายขยะเหล่านี้ จะนำกลับมาหมุนเวียนเป็นทุนทรัพย์ส่วนกลางเพื่อพัฒนาโครงการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ยังสร้างรายได้ที่สามารถนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกบ้านได้อีกด้วย

บริษัท SMART มุ่งมั่นที่จะดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกบ้าน เพื่อเป็นเบื้องหลังของรอยยิ้มในทุกมิติอาศัย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่โดยเชื่อว่า การมีส่วนร่วมของทุกคนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

#SMART #สมาร์ทเซอร์วิสแอนด์แมเนจเม้นท์ #เปิดตัวแคมเปญ #ขยะแลกชุดผักสวนครัว #ปัญหาขยะล้นเมือง