SET ปี 67 ตั้งเป้าผู้เรียน 3 พันคน เปิดหลักสูตรการเงินสำหรับกลุ่มคนรายได้หลายช่องทาง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 67 ตั้งเป้าผู้เรียน 3 พันคน เปิดหลักสูตรการเงินสำหรับกลุ่มคนรายได้หลายช่องทาง “Happy Money, Happy Jobbers” ขยายความรู้การบริหารจัดการเงินสู่ฟรีแลนซ์

 

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดตัวแคมเปญ “Happy Money, Happy Jobbers ชีวิตอิสระ งานโปรเงินปัง” เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์ และ Multi-Jobbers มีความรู้พื้นฐานการวางแผนการเงิน วางแผนประกัน และบริหารภาษี เนื่องจากการทำงานอิสระในรูปแบบฟรีแลนซ์และการทำงานหลายอาชีพพร้อมกัน (Multi-Jobbers) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย แต่กลุ่มอาชีพดังกล่าวก็มาพร้อมกับความท้าทายด้านการเงิน โดยเฉพาะความไม่แน่นอนของรายได้และข้อจำกัดของสวัสดิการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญในการเร่งส่งเสริมความรู้ทางการเงินซึ่งเป็นทักษะที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยในปี 2567 คาดว่าปีนี้จะมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเรียนรู้ 3,000 คน และในวันที่ 6 ก.ค. 2567 จะเริ่มกิจกรรม Workshop ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน 


นอกจากนี้ เป็นแผนกลยุทธ์สำคัญในปีนี้และสอดรับแนวคิดตลาดหลักทรัพย์ฯ ก้าวสู่ปีที่ 50 ที่จะร่วมสร้างอนาคต เพื่อโอกาสของทุกคน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาเนื้อหาและเครื่องมือที่เน้นให้สามารถบริหารจัดการเงินของตัวเองได้อย่างเหมาะสม หวังให้แคมเปญนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับกลุ่มอาชีพฟรีแลนซ์และ Multi-Jobbers ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินและเพิ่มความมั่งคั่ง เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนได้ 


นางสาวสุวิตา จรัญวงศ์ Co-Founder & CEO บริษัท เทลสกอร์ จำกัด (Tellscore) หนึ่งในองค์กรพันธมิตรของแคมเปญ “Happy Money, Happy Jobbers” กล่าวว่า ปัจจุบันมีรูปแบบการทำงานหลากหลายขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ สอดคล้องกับข้อมูลพบว่าสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบันมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ในไทยมากถึง 9 ล้านคน นับเป็นอาชีพที่มาแรงและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีความแน่นอนของรายได้ อีกทั้งยังขาดเรื่องการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารเงิน วินัยการออม และการวางแผนภาษีต่าง ๆ โดย Tellscore มีความยินดีที่จะร่วมขยายผลองค์ความรู้ในโครงการ “Happy Money, Happy Jobbers” ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างสังคมที่มีความมั่นคงทางเงินต่อไป


#SET #ตลาดหลักทรัพย์ฯ #HappyMoneyHappyJobbers #ฟรีแลนซ์