“แอมป์-พิธาน” แฟน "ออม-สุชาร์" ซื้อหุ้นช่อง ONEE ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1

บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONE) แจ้งว่า แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 596,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 25.05% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่ (1) นายพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 353,375,000 หุ้น คิดเป็น 14.84% (2) บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งมีนายพิธาน ถือหุ้น 100% จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็น 10.00% (3) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ จำนวน 1,666,800 หุ้น คิดเป็น 0.07% (4) นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็น 0.07% และ (5) นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็น 0.07% โดยการซื้อขายผ่าน Big Lot Board) ในวันที่ 28 ก.พ.67
.
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยนายพิธาน เป็นนักธุรกิจที่ลงทุนในหลากหลายธุรกิจโดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตและมีโอกาสในการต่อยอดกับธุรกิจอื่นๆของนายพิธาน การที่นายพิธานเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทฯ
.
ประวัติแอมป์ พิธาน องค์โฆษิต
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีแฟนสาวเป็นดารา ออม สุชาร์ สำหรับ แอมป์ พิธาน องค์โฆษิต เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2524 เป็นทายาทรุ่นที่สองของ บัญชา-วรลักษณ์ องค์โฆษิต มีพี่น้อง 3 คน โดย แอมป์ เป็นคนกลาง ด้านการศึกษา แอมป์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย และปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน จากนั้นก็เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ Johnson Graduate School of Management, Cornell University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
.