China Wealth สถาบันผู้นำตลาดจีนกับบทบาทการส่งเสริมและขับเคลื่อนการลงทุนไทย-จีน

บทบาทของทางสมาคมไทยจีนมีบทบาทอย่างไรบ้าง

    สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์  บทบาทหน้าที่ของเราก็เหมือนชื่อสมาคมเลยครับ เรามีหน้าที่เชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ซึ่งอาจจะมีมิติที่ค่อนข้างกว้างขวาง ในเรื่องของการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนในช่วงหลังมีการขยายต่อไปในด้านของการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี และวัฒนธรรม ในเรื่อง Soft Power ต่าง ๆ สิ่งนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยมีความใกล้ชิดในเชิงเศรษฐกิจกับประเทศจีนมากยิ่งขึ้นครับ


สมาคมมีการส่งเสริมหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง

    สมาคมของเราทำกิจกรรมหลายอย่างครับ กิจกรรมในเรื่องของการศึกษาดูงานเพื่อเติมเต็มความรู้ เราทำหลักสูตร China Wealth ในช่วงที่ผ่านมาเราพาคณะผู้ประกอบการจัดเรื่องของการเจรจาการค้าการสำรวจตลาดต่างๆ เราจะเรียกตรงนี้ว่าโปรแกรม Business Tour เพื่อที่จะให้ไปสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ และมีการทำกิจกรรมตอบแทนสังคม กิจกรรมมอบทุนการศึกษา มอบเงินสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยครับ


เรามองเห็นโอกาสอะไรในตลาดประเทศจีน ถึงเริ่มก่อตั้ง China Wealth ขึ้นมา

    ประเทศจีนเป็นตลาดที่ใหญ่มาก นอกจากมิติเชิงปริมาณ 400 กว่าล้านคน การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของจีน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราทราบข่าวดีว่ากว่า 4 ทศวรรษจีนเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ อย่างปีที่แล้วจีนประกาศตัวเลขมา  5.2% ณ ระดับ 5.2% เรากำลังพูดถึงตลาดประเทศไทย ผุดขึ้นในประเทศจีนทุกปีและตอนนี้การเติบโตของจีนมันไม่ได้อยู่เฉพาะหัวเมืองใหญ่ แต่กระจายไปหัวเมืองรอง จากในเมืองกระจายไปสู่ชนบท งั้นในมิติต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้คนจีนมีอำนาจในการซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น ใส่ใจในเรื่องคุณภาพ ใส่ใจในเรื่องแบรนด์ดิ้ง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผมคิดว่าผู้ประกอบการไทยเก่ง เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้เรานำประโยชน์จากตลาดจีนที่เติบโต ก็คือเราต้องเข้าไปใกล้ตลาดจีนให้มากยิ่งขึ้นครับ


มองภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจจีนเป็นอย่างไรบ้าง 

    เศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตต่อไปอย่างมีเสถียรภาพ จากนี้ไปผมคิดว่าจนถึงปี 2035 เราจะเห็นการเติบโตของจีนจะเติบโตประมาณ 1000 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่ากับว่าการมีเศรษฐกิจ 15 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯที่ 2 จากเดิมอันแรกใช้เวลา 40 ปี จะเหลือเวลาเพียง 15 ปี นั่นก็หมายความว่าสิ้นทศวรรษนี้ เราก็อาจจะเห็นเศรษฐกิจของจีนมีขนาด GDP ที่คาบชั้นสหรัฐฯ แล้วก็จะเติบโตแซงหน้าสหรัฐฯ ในระยะยาว ในกรณีของไทยผมคิดว่าถ้าการปรับโครงสร้างทำหลายสิ่งให้ดีขึ้น ก็จะทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจกลับมาสู่ระดับที่เหมาะสม อนาคตถ้าเรามีโครงสร้างเศรษฐกิจการผลิตที่ดีปรับเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ ทำให้การส่งออกของเรามีมิติ ทั้งในเรื่องของนวัตกรรม ในเรื่องมูลค่าเพิ่ม สอดประสานกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะเรียกว่าเป็นจุดเด่นของคนไทยที่มีอยู่เดิม เพราะฉะนั้นทำให้การส่งออกของเราเติบโตในอัตราที่สูง ก็จะเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจสำคัญ ที่จะทำให้การเติบโตในด้านของเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม เติบโตในระดับ 3-5% ได้ เหมือนกับที่เราเคยเติบโตในระดับที่สูงในอดีตเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าเรามอง 10 ปีจากนี้ไปประเทศไทยยังมีความหวัง เพราะเราสามารถที่จะเดินหน้าและพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้น ลดข้อจำกัดในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองไปได้ เราก็จะสามารถทำต่อในเศรษฐกิจเชิงระยะระยะยาวครับ


#ChinaWealth #StockReview #BusinessLineandLife #ไทยจีน #บทสัมภาษณ์พิเศษ #เศรษฐกิจ