DMT หุ้นคุณภาพดี! ESG เป็นเลิศ

DMT หุ้นคุณภาพดี! ESG เป็นเลิศ

 

 

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชนหรือ (DMT) ผู้นำการให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข พิสูจน์ความเป็นเลิศอีกขั้นในด้าน ESG  ล่าสุดได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาวหรือ “ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) เพียง 2 ปีกว่า นอกจากนี้ DMT ยังได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือจากผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” ประจำปี2566 สู่ระดับ “A” จากระดับ BBB หรือชื่อเดิม “Thailand Sustainability Investment (THSI) เรียกได้ว่ามีดีครบเครื่อง คุณภาพคับแก้ว ปรบมือรัวๆให้เลยคร้าาา!