ธ.ก.ส. เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบในรายการ “New Gen Hug บ้านเกิด” Season 2 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท

ธ.ก.ส. เฟ้นหาคนรุ่นใหม่สู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบในโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 ชิงเงินรางวัลสูงสุด 5 แสนบาท รวมเงินรางวัลกว่า 1,000,000 บาท เพื่อสานต่อการยกระดับภาคเกษตรกรรมไปสู่การทำธุรกิจแบบ Next Normal บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นการยกระดับธุรกิจเกษตรไปสู่เกษตรมูลค่าสูง สมัครได้แล้ววันนี้ผ่าน https://newgenhugbaankerd2.com

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ต่อยอดโครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด” Season 2” รายการเรียลลิตี้ที่จะมาค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อร่วมสร้างธุรกิจชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   สานต่อการยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจเกษตร ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร และทำให้คนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีรายได้เท่าเทียมกับการทำงานในเมือง แต่มีความสุขอยู่กับครอบครัวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า และมีการต่อยอดธุรกิจไปสู่การทำธุรกิจแบบ Next Normal และเกษตรมูลค่าสูง โดยมุ่งถ่ายทอดเรื่องราวและแนวคิดในการสร้างธุรกิจ รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านการเกษตร การแบ่งปันแนวคิดให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้หลัก BCG Model

สำหรับคุณสมบัติในการรับสมัครดังนี้ สมัครลงแข่งขันแบบเดี่ยวหรือทีม ทีมละ 2 คน อายุ 25 – 60 ปี ไม่จำกัดเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีสัญชาติไทยและต้องเป็นเกษตรกรที่มีการประกอบอาชีพการเกษตรจริง และมีรายได้จากการทำเกษตรที่สามารถตรวจสอบได้ รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10,000 รายชื่อ โดยในรอบคัดเลือก คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกจาก 10,000 คน เหลือ 60 รายชื่อ ภายในเดือนมกราคม 2567 รอบรองชนะเลิศ คัดเลือก    ผู้เข้ารอบจาก 60 รายชื่อ เหลือ 24 รายชื่อ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และรอบชนะเลิศ คัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 8 รายชื่อ และเฟ้นหาผู้ชนะภายในเดือนกรกฎาคม 2567 โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้นำเสนอแนวคิดและผลงานในการทำธุรกิจ การพัฒนาต่อยอด การเรียนรู้ทักษะการสร้าง Content ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ สู่การขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าโครงการให้เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งการนำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ใช้จริง โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท และสำหรับ 24 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับประกาศนียบัตร สมัครได้แล้ววันนี้จนถึง 15 มกราคม 2567 ผ่าน https://newgenhugbaankerd2.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: New Gen Hug บ้านเกิด โดยรายการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 มีกำหนดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Amarin TV หมายเลข 34 เร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนมาร่วมออมเงินกับสลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ฝากเพียงหน่วยละ 2,000 บาท ได้ลุ้นรางวัลถึง 60 ล้าน และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่าสูงสุดต่องวด 77,650,000 บาท ถึง 24 ครั้ง อายุรับฝาก 2 ปี ครบกำหนดรับดอกเบี้ย หน่วยละ 35 บาท ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ!