SAFE ผู้ให้บริการคลินิกการแพทย์เฉพาะทางเพื่อการมีบุตรแบบครบวงจร

SAFE ผู้ให้บริการคลินิกการแพทย์เฉพาะทางเพื่อการมีบุตรแบบครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการระดับโลก ใส่ใจต่อความปลอดภัยของคนไข้

SAFE ทำธุรกิจอะไร

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตรภายใต้ชื่อ “ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์” ดำเนินธุรกิจรักษาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจรมากว่า 15 ปี ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนให้การรักษาแก่ผู้ที่มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อเติมเต็มความฝันในการมีบุตรแก่ทุกครอบครัว โดยมีทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเพาะเลี้ยงตัวอ่อน 

บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เน็ก เจนเนอร์เรชั่น จีโนมิค จำกัด (NGG) ดำเนินธุรกิจด้านการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนและทารกในครรภ์และการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการทางด้านพันธุศาสตร์ต่างๆ  ที่ให้บริการทั้งภายในและลูกค้าภายนอก จนได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำและศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากชั้นนำอื่นในประเทศและต่างประเทศ และ บริษัท เซฟ เวลเนส จำกัด (SWC) ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านผิวหนังและความงาม ซึ่งให้บริการแก่ผู้มีบุตรก่อนคลอดและหลังคลอดบุตรแบบครบวงจร

สัดส่วนรายได้ของ SAFE

ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม-กันยายน) บริษัทฯ มีรายได้รวม 629.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.03% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวมาจากการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก 497.96 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนและทารกในครรภ์และการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์ 127.92 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการด้านผิวหนังและความงาม 3.31 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิ 149.26 ล้านบาท เติบโต 14.68% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โอกาสทางธุรกิจของ SAFE

ตลาดการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดีในช่วงระยะ 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากการฟื้นตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับการที่ภาครัฐของประเทศไทยและในหลายๆ ประเทศมีแนวโน้มออกนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเพื่อแก้ปัญหาอัตราการเกิดใหม่ที่ลดลง โดยคาดการณ์ว่าตลาดรักษาผู้มีบุตรยากทั่วโลกโลกในปี 2570 จะมีมูลค่า 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นเป็น119,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2575 โดยประเทศไทยคาดว่าตลาดรักษาผู้มีบุตรยากจะมีมูลค่า 60,000 ล้านบาทในปี 2570 เติบโตเฉลี่ย 14.6% ต่อปี จากปัจจัยต่างๆ เช่น การตั้งครรภ์ล่าช้าจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่ใช้รักษาเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ดีขึ้น เป็นต้น รวมทั้งรัฐบาลส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการดำเนินธุรกิจของ SAFE

แผนธุรกิจ ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

บริษัทฯ เตรียมลงทุนย้ายที่ตั้งสาขารามอินทราไปยังพื้นที่แห่งใหม่ภายในโครงการสนามไดร์ฟกอล์ฟ กอล์ฟ ชาแนล เซ็นเตอร์ ถนนรามอินทรา บนพื้นที่กว่า 600 ตร.ม. เพื่อให้บริการแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น เช่น มีห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ของกลุ่มที่ทันสมัยและกว้างขวาง ซึ่งคาดว่าจะเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตของสาขารามอินทราจาก OPU Cycles ที่เพิ่มขึ้นตามมา นอกจากนี้ เตรียมเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 2 แห่ง เฉลี่ยลงทุนสาขาละ 100-120 ล้านบาท และอยู่ระหว่างเจรจาร่วมทุน (Joint Venture) กับโรงพยาบาลในต่างประเทศ เพื่อเปิดคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก รวมถึงอยู่ระหว่างเจรจาร่วมลงทุนในธุรกิจที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิมในส่วนของธุรกิจเสริมความงาม โดยบริษัทคาดว่าจะสร้าง Synergy และเพิ่มการเติบโตได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเริ่มเห็นตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

#SAFE #StockReview #BusinessLineandLife #IPO #SET #ข่าว #บทสัมภาษณ์