อัยย่ะ ฝรั่งขายหุ้นและเปิด Short อ่ะ ย่อยดันรับซื้อต่อ สถาบันซื้อจิ๊บๆๆ

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันซื้อ 19.08 ล้านบาท

บัญชีบล.ขาย 50.53 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 2,943.26 ล้านบาท

รายย่อยซื้อ 2,974.72 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม 59,760.26 ล้านบาท