วันก่อนย่อยดัน วันนี้ขายแล้วน๊ะ สถาบันดันต่อจ้าบวกไป 32

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันซื้อ 1,844.79 ล้านบาท

บัญชีบล.ซื้อ 807.73 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 634.48 ล้านบาท

รายย่อยขาย 2,018.04 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม 69,237.21 ล้านบาท