โอ๊ะโอ๋ย่อยซื้อหนักเจ้าเดียว ต่างชาติขาย สถาบันซื้อจิ๊บๆๆ

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันซื้อ 37.99 ล้านบาท

บัญชีบล.ขาย 1,089.21 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 2,998.35 ล้านบาท

รายย่อยซื้อ 4,049.57 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม 67,169.04 ล้านบาท