อัยย่ะสถาบันซื้อหุ้นและ Long

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันซื้อ 5,923.28 ล้านบาท

บัญชีบล.ขาย 366.73 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 1,648.90 ล้านบาท

รายย่อยขาย 3,907.65 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม 56,906.16 ล้านบาท