ย่อยซื้อส่งท้าย ต่างชาติขายหุ้นและเปิด Short ต่อ

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันขาย 2,436.17 ล้านบาท

บัญชีบล.ซื้อ 483.92 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 1,022.64 ล้านบาท

รายย่อยซื้อ 2,974.89 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม 41,187.93 ล้านบาท