ORN ควง APM UOBKH โรดโชว์ต่างประเทศ

ORN วง APM UOBKH โรดโชว์ต่างประเทศ

ให้ข้อมูลธุรกิจกับ นักลงทุนสถาบัน บลจ.ยูโอบี เคย์เฮียน สิงคโปร์


ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วย นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นายอรรคเดช อุดมศิริธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บมจ.อรสิริน โฮลดิ้ง (ORN) และ นายธีรศักดิ์ ทวีปิยมาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แผนธุรกิจ ศักยภาพการเติบโต ให้แก่ผู้จัดการกองทุน นักลงทุนสถาบันชั้นนำ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. James Ye Tian รองผู้อำนวยการฝ่ายตราสารทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บลจ.ยูโอบี เคย์เฮียน สิงคโปร์ ให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีและมีนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ  ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆนี้