อัยย่ะ ต่างชาติซื้อแหล่ว ย่อยขอขายบ้าง

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันซื้อ 1,116.60 ล้านบาท

บัญชีบล.ขาย 167.05 ล้านบาท

ต่างประเทศซื้อ 232.48 ล้านบาท

รายย่อยขาย 1,182.03 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม 65,440.05 ล้านบาท