AS ทุ่ม 600 ล้านบาทซื้อหุ้น bitkub ออนไลน์ 9.22%

AS ทุ่มงบ 600 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น Bitkub ออนไลน์ 9.22% คาดปีหน้ากำไรฟื้นตัว หวังต่อยอดธุรกิจให้กลุ่มบริษัทในด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน

นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานกรรมการบริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ AS เผยว่า คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BO) จำนวน 4,149,000 หุ้น คิดเป็น 9.22% จากสัดส่วนทั้งหมด ธุรกรรมครั้งนี้มีมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือเว็บ 3.0 ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต จึงมีความสนใจเข้าซื้อหุ้นของบิทคับ ออนไลน์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 90% รวมถึงกลุ่มบิทคับยังมีความเชี่ยวชาญและมีระบบนิเวศด้านบล็อกเชนและคริปโตเคอร์เรนซีที่ครบวงจรมากที่สุด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจของแอสเฟียร์ฯ รวมถึงบริษัทในกลุ่มให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับบริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด ในการจัดตั้งบริษัท คับเพลย์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพื่อพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มเกมในรูปแบบ Hybrid Web 3.0  ในการเข้าถือหุ้นบิทคับออนไลน์ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทของทั้ง 2 ฝ่ายในการขยายและแลกเปลี่ยนความร่วมมือและความรู้ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับธุรกิจดั้งเดิมของแอสเฟียร์ฯ และบริษัทในกลุ่ม 

ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ สามารถเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในเสนอสินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อีกทั้ง บิทคับ ออนไลน์ มีทีมบริหารที่มีความรู้ความชํานาญในการผลักดันธุรกิจดังกล่าว ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศ ของบริษัทฯ ทั้งสําหรับผู้เล่นเกม ผู้ผลิตเกม รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจเกมของบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในช่องทางของการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมของบริษัทฯ ในอนาคต  เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกําไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และคาดว่าธุรกรรมบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2566

#Bitkub #AS #ASPHERE #ข่าวหุ้น #StockReview #ข่าวประจำวัน