ต่างชาติขายทิ้งต่อ

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันซื้อ 2,702.02 ล้านบาท

บัญชีบล.ซื้อ 1,296.45 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 5,426.91 ล้านบาท

รายย่อยซื้อ 1,428.44 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม 67,129.99 ล้านบาท