OTO จับมือ WAVE BCG ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต มุ่งสู่ Climate Tech รับเมกะเทรนด์โลก

วันทูวัน จับมือ เวฟ บีซีจี ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต เซ็นเอ็มโอยู มุ่งหน้าสู่พลังงานสีเขียวและ Climate Tech ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของโลก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายบัณฑิต สะเพียรชัย รองประธานกรรมการ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์จำกัด (มหาชน) หรือ OTO เปิดเผยว่า บริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหาภาวะโลกร้อน จึงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตธุรกิจพลังงานสะอาดที่มีการขยายตัวเป็นอย่างมากและนับว่าเป็นเมกะเทรนด์ของโลกในปัจจุบัน จึงได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เวฟ เอซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา

นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า WAVE BCG ซึ่งเป็นบริษัทลูก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้าน การซื้อขายคาร์บอนเครดิต แบบครบวงจร ให้คำปรึกษาทั้งในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นผู้พัฒนาโครงการและจัดหาคาร์บอนเครดิต ทั้งจากพลังงานสะอาดและพลังงานอื่นๆ ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ทำให้มั่นใจว่าจะช่วยผลักดันธุรกิจของ OTO ที่กำลังมุ่งสู่ Climate Tech หรือเทคโนโลยีที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างก้าวกระโดด

OTO ได้เดินหน้าธุรกิจสู่เทคโนโลยีที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Tech ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้าง New S Curve โดยมั่นใจว่า WAVE BCG จะช่วยผลักดันธุรกิจคาร์บอนเครดิต ด้านพลังงานสีเขียวและ Climate Tech ซึ่งอยู่ในเมกะเทรนด์ที่คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญ ให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนายบัณฑิตกล่าวสรุป