รายย่อยซื้อแหลกหมื่นล้าน ต่างชาติ สถาบัน ขายแสนล้าน

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันขาย 4,636.95 ล้านบาท

บัญชีบล.ขาย 4,077.94 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 1,928.87 ล้านบาท

รายย่อยซื้อ 10,643.76 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม 101,652.04 ล้านบาท