ย่อยตังส์เยอะช้อนต่อ

มูลค่าซื้อขาย

สถาบันขาย 131.77 ล้านบาท

บัญชีบล.ซื้อ 1,034.04 ล้านบาท

ต่างประเทศขาย 3,925.69 ล้านบาท

รายย่อยซื้อ 5,091.50 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม 72,236.43 ล้านบาท