IVL อยู่ในจุดเปลี่ยนที่เติบโต

หลายโบรกฯ ต่างมองว่าหุ้น IVL กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่ส่งผลด้านบวกที่จะทำให้บริษัทเติบโตมากยิ่งขึ้น