4 แหล่งเงินทุนที่จะติดปีกให้กับสตาร์ทอัพ

ในการทำธุรกิจคงปฎิเสธไม่ได้ว่า เงินทุนนั้นมีความสำคัญมากในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ  เพราะตั้งแต่ก้าวแรกของธุรกิจก็จำเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อทำให้ธุรกิจเป็นรูปเป็นร่างได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปที่ธุรกิจของคุณโตขึ้น การจะขยายธุรกิจ บางทีจะเอาเงินทุนหมุนเวียนมาเพื่อพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์อัพนั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ในวันนี้เราจะมาเล่าถึง 4 แหล่งเงินทุนดีๆที่สตาร์ทอัพควรทำความรู้จัก

โดยแหล่งแรกนั้นก็คือ Venture Capital (ธุรกิจเงินร่วมลงทุน) หรือในชื่อย่อที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีว่า VC พวกเขาเหล่านี้คือนักลงทุนในรูปแบบขององค์กรที่จะระดมเงินทุนให้กับบริษัทที่มีแววหรือมีโอกาสที่จะเติบโตสูงในอนาคต โดย VC จะเข้ามาร่วมลงทุนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 3-5 ปี นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการแนะแนวทาง ให้ความช่วยเหลือ

แหล่งเงินทุนที่ 2 ก็คือ Angel Investor (นักลงทุนอิสระ) ที่จะเข้ามาช่วยลงทุนแบบเน้นคุณค่าให้กับธุรกิจในระยะเริ่มต้น นักลงทุนอิสระจะใช้เงินของตัวเองในการลงทุน ซึ่งจะแตกต่างกับ VC ทำให้เงินทุนที่มีไม่สูงมากนัก Angel Investors จึงเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการใช้เงินลงทุนไม่กี่ล้านบาท

แหล่งเงินทุนที่ 3 สินเชื่อจากธนาคาร เป็นแหล่งเงินทุนหลักในการขยายธุรกิจนั่นคือการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจกับธนาคารต่างๆ ซึ่งเรียกว่า SME Loan ทั้งหลาย โดยสินเชื่อเหล่านี้คุณต้องทำให้ธนาคารมีความมั่นใจว่าธุรกิจของคุณมีความมั่นคง มีความน่าสนใจ ฉะนั้น ต้องมีแผนธุรกิจที่ดีและชัดเจนเพื่อนำเสนอ คุณสามารถเลือกสินเชื่อได้จากหลายธนาคารเพื่อให้คุณมั่นใจว่าได้สินเชื่อที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ

มาถึงแหล่งเงินทุนสุดท้ายที่น่าสนใจนั่นก็คือ การระดมทุน การระดมเงินทุนจากมวลชน โดยในที่นี้หมายถึงการระดมเงินทุนจากคนจำนวนมากทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Funding Portal ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของเหล่าผู้ประกอบการนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จำนวนมาก โดย Crowdfunding นั้นมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

1) Donation Crowdfunding หรือ องค์กรการกุศล จะเป็นการระดมทุนและให้การสนับสนุนแก่เจ้าของธุรกิจ โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งธุรกิจที่พวกเขาสนใจนั้นมักจะเป็นธุรกิจที่เน้นช่วยเหลือสังคม

2) Reward Crowdfunding เป็นการสนับสนุนแก่เจ้าของธุรกิจ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยผลตอบแทน คล้ายการพรีออเดอร์ ที่จะทำการระดมเงินทุนเพื่อให้ธุรกิจนำเงินไปสร้างสินค้าและบริการ โดยผู้ระดมทุนจะได้รับสินค้าและบริการที่ผลิตหรือสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสินค้านั้นตอบแทนในอนาคต

3) Equity Crowdfunding นักลงทุนจะมีสิทธิในหุ้นของกิจการที่นักลงทุนให้เงินลงทุนไป โดยนักลงทุนจะได้รับหุ้นแลกกับเงินทุน พร้อมโอกาสในการได้รับเงินปันผลจากธุรกิจในอนาคต

4) Peer to Peer Lending หรือ P2P Lending เป็นรูปแบบที่คล้ายกับสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นการขอสินเชื่อที่ผู้กู้มาขอระดมทุนจากนักลงทุนโดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า โดยระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจะมีสัญญากู้ยืม และทำการชำระคืนเป็นงวดๆ พร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา

นอกจากเรื่องของเงินทุนต้องพร้อมสำหรับการทำธุรกิจแล้ว ยังต้องเตรียมรากฐานให้แข็งแกร่งด้วย ต้องมีระบบการจัดการร้านค้าที่ดี อีกทั้งยังต้องศึกษาและวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด การพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ตอบโจทย์กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง