เจาะลึกพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ใหม่ของผู้บริโภคปี 2023

เรียกได้ว่าช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก  ทำให้เราได้เห็นธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต้องปรับตัวและต้องตามให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยเราได้รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคและการเสพสื่อของ 6 Generation ในสังคมไทยที่นักการตลาดต้องรู้ เพื่อจะได้วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการเข้าถึงแต่ละ Gen ให้โดนใจและตรงกับเป้าหมายที่สุด

พฤติกรรม 6 Generations ในสังคมไทยที่นักการตลาดต้องรู้

1.  (Silent Gen) อายุ 77-94 ปี คนใน Gen นี้จะให้ความสนใจในเรื่องของการ ใช้ชีวิตผ่อนคลายหลังเกษียณ และเริ่มปล่อยวางกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และอยากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นโดยเฉพาะลูกหลาน คนกลุ่มนี้จะเสพสื่อทีวีเป็นหลัก ใช้สื่อออนไลน์และยูทูปเล็กน้อย

2.  (Baby Boomer) อายุ 58-76 ปี คนกลุ่มนี้จะอุทิศชีวิตให้กับงานและภักดีต่อองค์กร ยึดมั่นตามกฎระเบียบ ยากที่จะเปลี่ยนความคิดที่ยึดถือ ใส่ใจสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจรับชมสื่อทีวีเป็นประจำ 83% ปี 2022 เสพสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น 19% เริ่มคอมเมนต์และแชร์บนสื่อโซเชียลมากขึ้น

3. The Life Maker (Gen X) อายุ 42-57 ปี คนกลุ่ม Gen X มีเป้าหมาย มุ่งมั่นแสวงหาความก้าวหน้า วัดคุณค่าตามมาตรฐานสังคมเป็นผู้ประสานความคิดระหว่างเจน Baby Boomer และ Gen Y ให้ความสำคัญกับการดูแลฟื้นฟูสุขภาพรับชมสื่อทีวีเป็นประจำ 78%ใช้สื่อออนไลน์ Facebook, YouTube และ Line เป็นหลัก 91% เริ่มใช้ TikTok ซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้น 662% ในปี 2022 (เทียบปี 2021)

4. The New Driver (Gen Y) อายุ 26-41 ปี กลุ่มนี้ถือเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ วัดความสำเร็จโดยดูจากผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ ให้ความสำคัญกับ Work-life Balance ดูทีวีเป็นประจำ 68%ใช้สื่อออนไลน์ 97% แพลตฟอร์มหลัก Facebook, YouTube, Line และ TikTok ซื้อของทางออนไลน์สูงขึ้น 227% ในปี 2022 (เทียบปี 2021)

5. The Digital Native (Gen Z) อายุ 12-25 ปี เป็นกลุ่มคนที่เติบโตในยุคอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย เสพติดความสะดวกสบายจากเทคโนโลยี มีความเป็นตัวเองสูงและมีความคิดริเริ่ม ติดตามเทรนด์แต่นำเทรนด์มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของตนเอง ใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก 99% ดูทีวี 54% ใช้แพลตฟอร์มหลากหลาย เข้าถึงสื่อกลุ่มใหม่ๆ เปิดรับสื่อและแพลตฟอร์มใหม่ ซื้อของออนไลน์สูงสุด เล่นเกมออนไลน์สูงเป็นอันดับ 2

6. The AI Kids (Gen Alpha) อายุน้อยกว่า 12 ปี เป็นกลุ่มเด็กที่เติบโตและพึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยีตั้งแต่แรกเริ่ม สร้างตัวตนและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ (Multiverse Personal) พฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก 99% ดูทีวี 58% ใช้ Facebook, YouTube, Line และ TikTok เล่นเกมออนไลน์สูงเป็นอันดับ 1

พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ใหม่ผู้บริโภค 2023

 4 พฤติกรรมที่ยังส่งผลต่อความคิด ทัศนคติ รวมถึงการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปี 2023

1. ชีวิตที่มีความสมดุลและสุขภาวะที่ดี (Well-Balanced & Wellness)

ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจชีวิตและการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิต เช่น ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม การงาน ความรู้ทางปัญญา ตลอดจนการเงินและอื่น ๆ             ถือเป็นความท้าทายใหม่ให้กับนักการตลาดในการปรับกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจผู้บริโภค

2. พฤติกรรมไร้สัมผัส (Contractless)

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระตุ้นและเร่งเทคโนโลยีการไร้สัมผัสถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่นักการตลาดจะสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้บริโภคเรื่องนี้ ดังนั้นการออกแบบ True Omni Customer Journey เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีจากการผสานดิจิทัลและประสบการณ์จริงเข้าด้วยกัน จึงเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย

3. ผู้สูงวัยดิจิทัล (Senior Go Digital)

ผู้สูงอายุเริ่มสนใจและหันมาใช้อุปกรณ์ทางดิจิทัลกันมากขึ้น มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการออกนอกบ้านมีมากขึ้น พฤติกรรมออนไลน์ที่กลุ่มผู้สูงอายุใช้งานบ่อย คือ แอพธนาคาร, ช้อปปิ้งออนไลน์, บริการขนส่ง, แอพช่วยเหลือต่างๆ, แอพช่วยสื่อสาร สำหรับนักการตลาด คนกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจ เพราะมีความภักดีต่อแบรนด์สูง ถ้าสนใจทำการตลาดดิจิทัลกับกลุ่มผู้สูงอายุ ต้องมี 3 สิ่งนี้ คือ 1. ใช้งานง่าย 2. ข้อมูลปลอดภัย และ 3. พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา

4. ความโหยหาอดีต (Nostalgia)

ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลให้คนในสังคมมีความเครียดและความกังวลสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก หนึ่งในวิธีจัดการความกังวลและความเครียดสะสม คือการอยู่กับความสุขและความทรงจำที่ดีในอดีต ดังนั้นนักการตลาดสามารถนำความโหยหาอดีตมาสร้างความผูกพันทางอารมณ์หรือประสบการณ์ผ่านสินค้าและบริการได้ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถขยายกลุ่มลูกค้าไปต่าง Generations ได้อีกด้วย

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายเห็นได้ชัดเจนว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยน พฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนไป รวมถึงการตลาดที่เปลี่ยนไปด้วย การที่เราทราบพฤติกรรมของผู้บริโภค จะสามารถช่วยทำให้นักการตลาดประยุกต์ใช้ได้ถูกทาง และชิงความได้เปรียบทางธุรกิจในปี 2023 นี้