เทรนด์ธุรกิจมาแรงปี 2566 การลงทุนที่น่าจับตามองและไม่ควรพลาด

    ในปี 2565 ที่ผ่านมาต้องถือได้ว่าเศรษฐกิจของไทยยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 วิกฤติเศรษฐกิจ ความผันผวนของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างมาก แต่จะเห็นได้ว่าเมื่อปลายปี 2565 เศรษฐกิจของไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัว หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายการเปิดประเทศ ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้น

    จากเทรนด์ธุรกิจในปี 2565 จะเห็นได้ว่าจะเน้นในเรื่องของความยั่งยืน การรักษ์โลก และเทรนด์การค้าปลีกในระบบ e-commerce นวัตกรรมการปรหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน รวมถึงการกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งของผู้คน โดยเราได้รวบรวมเทรนด์ธุรกิจที่คาดว่าจะมาแรงในปี 2566

เทรนด์ธุรกิจปี 2566 ที่ SME ควรเกาะไว้

    1. สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี อาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งก็คือกลุ่ม Health & Wellness

    2. การค้าปลีก รวมถึง e-commerce แน่นอนว่า การค้าปลีก และ e-commerce แทบไม่ สามารถแยกออกจากกันได้แล้ว

    3. นวัตกรรมประหยัดพลังงาน การประหยัดพลังงานยังคงมาแรง เนื่องจากความต้องการใช้พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของราคาทรัพยากร

    4. Patriarchy หรือที่เรียกกันว่า “ทาสหมา ทาสแมว” ชัดเจนขึ้นต่อเนื่องเรื่อย ๆ จากในระยะ 2-3 ปีหลังมานี้ ซึ่งในปี 2566 นี้ จะมีความชัดเจนมากขึ้นอีก

    5. การดำเนินชีวิตแบบอิสระ หลุดจากการที่ถูกจำกัดอยู่นาน เช่น การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการอื่น ๆ เป็นเทรนด์พฤติกรรมต่อเนื่องจากการหลุดพ้นจากพันธนาการด้วยความกลัวต่อความไม่รู้ทันโรคอุบัติใหม่

โอกาสทางธุรกิจจากเทรนด์ปี 2566

    จากเทรนด์ธุรกิจที่เราได้ยกตัวอย่างไปข้างต้น ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายเห็นช่องทางในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือโอกาสที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์นั้น ๆ ได้แก่

    1. ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม สินค้าด้านความงามถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับการตอบรับที่ดีอยู่แล้ว เพราะผู้บริโภคสามารถจับจ่ายและนำไปใช้ดูแลสุขภาพด้วยตัวเองที่บ้าน แต่ในปี 2566 คนเริ่มออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจบริการด้านสุขภาพ เช่น สปา นวดไทย นวดหน้า บริการด้านส่งเสริมรูปร่างและความงาม คลินิกศัลยกรรม ฟิตเนส เพราะผู้คนเชื่อว่า สามารถดูแลตัวเองให้ลดความเสี่ยงและจัดการกับโควิดได้ เข้าใจความเป็นไปของโรคมากขึ้นจึงกล้าที่จะใช้ชีวิตนอกบ้าน

    2. ธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ ปัจจุบันนี้คนเริ่มหันมาสนใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและประโยชน์ต่อโลก รวมถึงการเลือกร้านอาหารและเครื่องปรุงอาหารที่มีคุณภาพ เช่น กลุ่มโซเดียมต่ำ หรือโปรตีนจากพืช อาหารสุขภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมไปถึงอาหารที่ไม่ทำร้ายโลก เช่น ธุรกิจอาหารที่มีการเลี้ยงสัตว์ที่นำมาผลิตอาหารที่ลดก๊าซมีเทน ธุรกิจอาหารที่ได้มาจากการปลูกพืชที่ไม่ได้เกิดจากการเผาไร่ หรือทำลายผิวดิน อาหารที่ลดการใช้สารเคมีทั้งในอาหาร และไม่ทิ้งสารเคมีไว้ให้สิ่งแวดล้อม

    3. ธุรกิจการค้าปลีกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้คนอยู่บ้านกันมากขึ้นและใช้เวลาไป Social Media บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ การใช้แพลตฟอร์มเพื่อการค้าออนไลน์ร่วมกับการมีหน้าร้านแบบออฟไลน์  ผู้บริโภคจะค้นหาสินค้าแบบออนไลน์  และยังมีผู้บริโภคสมัยใหม่จำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าในทันที เพราะยังต้องการออกมาสัมผัสสินค้าตัวจริงที่อยู่บนหน้าร้านแบบออฟไลน์ก่อนจะไปตัดสินใจซื้อ ดังนั้นในปี 2566 ธุรกิจร้านค้าปลีกต่าง ๆ ต้องพร้อมที่รองรับการจับจ่ายของลูกค้าทุกรูปแบบ

    4. ธุรกิจกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยให้ประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยมลพิษ จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เช่น แบตเตอรี่ เหล็ก กลุ่มนวัตกรรมประหยัดพลังงานอื่น ๆ เช่น แผงโซลาร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เซ็นเซอร์ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น เซ็นเซอร์เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฟน เพื่อสร้างความเหมาะสมในการใช้พลังงานในบ้าน เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเป็น Smart Home รวมไปถึงงานบริการที่เกี่ยวกับการออกแบบติดตั้งระบบนวัตกรรมประหยัดพลังงานเพื่อโลกและคุณภาพชีวิต

    5. ธุรกิจสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง ปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาให้ความสนใจในการเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น และผู้เลี้ยงให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น ธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงจึงมีโอกาสที่จะเติบโต ซึ่งรวมการกิน อยู่ นอน ขับถ่าย พักผ่อน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ธุรกิจอาหารสัตว์คุณภาพสูง อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง บริการสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร แบบ Pet Friendly รวมถึงกิจกรรมสัตว์เลี้ยง เช่น สถานที่สำหรับสัตว์ได้วิ่งเล่น สระว่ายน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

    6. ธุรกิจท่องเที่ยว ขนส่งผู้โดยสาร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจเพื่อความบันเทิง หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ ทำให้มีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาปกติเหมือนก่อนโควิด และจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อปลายปี 2565 นั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกันมากขึ้น กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใกล้ หรือไกล การขนส่ง ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมบันเทิงและสันทนาการใด ๆ การพักผ่อน การรับประทานอาหาร กลุ่มนี้ล้วนมีโอกาสในปี 2566 ที่กำลังจะมาถึง