กลับมาแล้วงานกาชาด On ground ปี 65

ทางมูลนิธิสภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมงานกาชาดขึ้นที่สวนลุมพินีขึ้นในระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม นี้  ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดงานกาชาดในรูปแบบ On ground ครั้งแรกหลังจากที่ต้องหยุดชะงักไป 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด

งานกาซาดคืออะไร

    งานกาชาดเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2465 โดยมีวัตถุประสงค์ในขณะนั้นเพื่อหา ประชาสมาชิก ให้แก่สภากาชาดไทย การสมัครเป็นสมาชิกนี้ เสียค่าบำรุง 1 บาทต่อปี สถานที่จัดงานคือ สนามหลวง จนกระทั่งในปี พ.ศ.2476 จึงมีการออกสลากกาชาดในราคาฉบับละ 1 บาทเพื่อระดมทุนเข้าสภากาชาดไทยเป็นครั้งแรก

    งานกาชาดเป็นงานมหกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศลที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี มีการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 200 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อพสกนิกรชาติไทยและสภากาชาดไทย ทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีการจัดแสดงผลงาน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย และจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ รวมทั้งมีการเสี่ยงโชคโดยการจำหน่ายกัลปพฤกษ์และสลากบำรุงกาชาดไทย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

ประวัติของงานกาชาด

    สภากาชาดไทยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งสมัยแผ่นดิน “พระพุทธเจ้าหลวง” รัชกาลที่ 5 ในต้น ร.ศ. 112 (ปี 2436) ซึ่งประเทศสยามเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ทำให้เกิดการสู้รบกันยังผลให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และได้รับความทุกข์ทรมานเป็นจำนวนมาก โดยในขณะนั้นยังไม่มีกองการกุศลใดๆ ทำหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในยามสงครามอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

    “พระพุทธเจ้าหลวง” ทรงมีความห่วงใยเหล่าทหารหาญและบรรดาอาสาสมัครที่เสียสละเอาชีวิตร่างกายต่อสู้เพื่อรักษาพระราชอาณาเขต จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งสยามขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2436 เพื่อทำหน้าที่จัดส่งยา เวชภัณฑ์ อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องใช้ต่างๆ ไปยังทหารและประชาชนที่เดือดร้อน อันเป็นหลักการที่ละม้ายกับหลักการของสภากาชาดสากล

    ต่อมาสภากาชาดไทยได้จัดให้มีงานกาชาดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2465 – 8 เมษายน 2466 (ขณะนั้นเปลี่ยนพุทธศักราชในเดือนเมษายน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหา “ประชาสมาชิก” ให้แก่สภากาชาดไทย โดยการสมัครเป็นสมาชิกนี้เสียค่าบำรุง 1 บาทต่อปี มีผู้สมัครถึง 13,436 คน สถานที่จัดงานคือ สนามหลวง งานกาชาดจึงได้จัดขึ้นเป็ นประจำทุกปี และขยายวงกว้างขึ้นเป็นลำดับ

    กองอำนวยการจัดงานกาชาด โดยคณะกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาดประจำปี 2565 จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2565 รวม 11 วัน 11 คืน ในรูปแบบ Hybrid Event ผสมผสานระหว่าง On ground ณ สวนลุมพินี เวลา 11.00–22.00 น. วันสุดท้ายปิดงานเวลา 23.00 น. และตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.งานกาชาด.com หรือ www.redcrossfair.com โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม ภาคเอกชน มาร่วมประกวดร้านงานกาชาด ออกบูธแสดงนิทรรศการ จำหน่ายสินค้า จัดกิจกรรมเสี่ยงโชคชิงรางวัล จัดการแสดงบนเวที จำหน่ายสลากกาชาด พยากรณ์ดวงชะตา โซนสวนสนุกมีเครื่องเล่นหลากหลาย บ้านผีสิง และหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. รับบริจาคดวงตาอวัยวะ จำหน่ายยาจุฬาโอสถที่บูธแสดงกิจกรรมสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น